Aktivitetet e projektit

Ditari Natyrës nr.102 - Nëntor 2021

Ditari Natyrës nr.102 - Nëntor 2021

Në këtë numër do të gjeni:
- Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale
- Vlerësimi i livadheve të posidonia oceanica në zonën e Palasës
- Ruajtja e ekosistemeve detare...
- Mision i IUCN në lumin Buna
- INCA merr pjesë në Panairin e Organizatave Mjedisore
- Mbështetje fermerëve në PK Divjakë - Karavasta
- Mbështetje peshkatarëve në PK Divjakë - Karavasta
- Të njohim burimet natyrore dhe atraksionet turistike
- Thirrje Shkollave për Veprim - Berat
- Mbyllet Projekti ACAP
- Trajnim për Vlerat ndërkufitare natyrore
- Kundërshtimi i VNMsë së Aeroportit në Zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë
- 55 vjet Parku Kombëtar Llogara
- Rroli i Zonave të Mbrojtura dhe të Konservuara në arritjen e objektivit të Marrëveshjes së Parisit
- BeMed launches its 6th call for micro-initiatives
- Save the date: EU-LIFE PLATFORM MEETING
- Nis zbatimi i projektit për ruajtjen e burimeve natyrore lokale
- Mbrojtja e Lumit Buna
- Zonat e Mbrojtura si zgjidhje për ndryshimet klimatike dhe krizat e biodiversitetit
- Shkolla "Zihni Toska" - Berat në Studio Plus në kuadër të Projektit ACAP
- Aksioni Komunitar për Zonat e Mbrojtura
- Vlora - destinacioni i fundjavës
- Pak Histori...
Image