Aktivitetet e projektit

Rrjetet komunitare dhe bashkitë - sfidat e bashkëpunimit dhe advokimit

Rrjetet komunitare dhe bashkitë - sfidat e bashkëpunimit dhe advokimit

Nga Takim Përmbyllës i projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me temë “RRJETET KOMUNITARE dhe BASHKITË - SFIDAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMIT”
 
Në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në bashkëpunim me organizatat partnere Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”-Kukës; Klubi Ekologjik – Lezhë; Horizont EU – Lushnje, u organizua takimin përmbyllës, me temë “RRJETET KOMUNITARE Dhe BASHKITË - SFIDAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMIT”
 
Projekti synoi të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar; të nxisë rrjetëzime kombëtare dhe lokale aktive të OSHC-ve për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal, të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. Projekti mori në konsideratë 3 zona të zbatimit të tij: Bashkinë Has, Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Divjakë në territoret e të cilëve ka shtrirje të ndjeshme të zonave me vlera natyrore dhe të pasura me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komunitetet.
 
Takimi kishte për qëllim të informojë pjesëmarrësit me punën e realizuar në kuadër të zbatimit të projektit, përvojat e rrjeteve të OSHC-ve lokale që kanë realizuar aktivitete advokuese/lobuese dhe të monitorimit mjedisor, duke adresuar problemet mjedisore në institucionet përgjegjëse lokale, përmes bashkëpunimeve të ngushta midis tyre.
 
Pjesëmarrësit diskutuan midis tyre për mënyrat e aktivizimit të OSHC-ve në këto rrjete, lidhjen e fushatave advokuese me mediat, si dhe me mënyrat e lehtësimit të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe pjesëmarrës me gjithpërfshirje jo vetëm të tyre, por dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë dhe të konkludojnë së bashku për rekomandimet e frytshme që rrjetet lokale duhet të kenë në fokus për mirëfunksionimin e këtyre rrjeteve si një bashkëpunëtor me vlera, zë i komunitetit dhe forcë lëvizëse për ta.
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës

Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës

Nga takimi me përfaqësues të medias “GAZETARIA MË E MIRË E ADVOKIMIT MEDIATIK PËR RUAJTJEN E NATYRËS”
 
Në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në bashkëpunim me organizatat partnere Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”-Kukës, Klubi Ekologjik – Lezhe, Horizont EU – Lushnje, do të organizojnë takimin me mediat, me temë “Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës”
 
Projekti synon të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar; të nxisë rrjetëzime kombëtare dhe lokale aktive të OSHC-ve për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal, të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. Projekti merr në konsideratë 3 zona të zbatimit të tij: Bashkinë Has, Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Divjakë në territoret e të cilëve ka shtrirje të ndjeshme të zonave me vlera natyrore dhe të pasura me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komunitetet.
 
Takimi ka për qëllim të sigurojë përfshirjen më të gjerë të medias në adresimin dhe njohjen e problematikes mjedisore, si pjesë e strategjisë së advokim/lobimit. Pjesëmarrësit do të diskutojnë midis tyre për mënyrat e aktivizimit të OSHC-ve në rrjete lokale, lidhjen e fushatave advokuese me mediat, si dhe me mënyrat e lehtësimit të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe pjesëmarrës me gjithpërfshirje jo vetëm të tyre, por dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë.
 
Në fund të takimit, u ndanë çmime për fituesit e konkursit GAZETARIA MË E MIRË E ADVOKIMIT MEDIATIK PËR RUAJTJEN E NATYRËS.
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
Rrjetet komunitare, bashkitë - urat e bashkëpunimit dhe advokimi

Rrjetet komunitare, bashkitë - urat e bashkëpunimit dhe advokimi

Takimi Kombëtar: RRJETET KOMUNITARE, BASHKITË - URAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMI
 
Në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në bashkëpunim me organizatat partnere Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”-Kukës; Klubi Ekologjik – Lezhe; Horizont EU – Lushnje, organizojnë takimin kombëtar me temë “RRJETET KOMUNITARE, BASHKITË - URAT E BASHKËPUNIMIT DHE ADVOKIMI”
 
Projekti synon të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar; të nxisë rrjetëzime kombëtare dhe lokale aktive të OSHC-ve për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal, të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. Projekti merr në konsideratë 3 zona të zbatimit të tij: Bashkinë Has, Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Divjakë në territoret e të cilëve ka shtrirje të ndjeshme të zonave me vlera natyrore dhe të pasura me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komunitetet.
 
Takimi ka për qëllim të informojë pjesëmarrësit me përvojat e rrjeteve të tjera të OSHC-ve që kanë realizuar aktivitete advokuese/lobuese dhe te monitorimit mjedisor, duke adresuar problemet mjedisore në institucionet përgjegjëse qendrore dhe lokale, përmes bashkëpunimeve të ngushta midis tyre.
 
Pjesëmarrësit diskutojnë midis tyre për mënyrat e aktivizimit të OSHC-ve në këto rrjete, lidhjen e fushatave advokuese me mediat, si dhe me mënyrat e lehtësimit të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe pjesëmarrës me gjithpërfshirje jo vetëm të tyre, por dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë.
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
 
332868381 1893325271024055 9191120102344537736 n  333006283 1191898291714403 340967580948834324 n  332944180 2262736983915223 4709189118100959332 n  
 
332974371 699833041882440 3905317473539164495 n   332868344 3419100315075088 5666493493908667661 n  332755727 589723196340311 153244947378052317 n 
 
333017818 1375909929838535 9090401358287821216 n  332692466 601236698013776 393083591221522367 n  333079535 598685162074689 4406765811068965436 n  
 
333023203 726159435551661 4048724265258627381 n  333030857 513845700821769 8415944218818313592 n  333019776 3285615325022403 5886900726223103509 n
 
 
 
 
Media partner në rivitalizimin e rrjetit “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë”

Media partner në rivitalizimin e rrjetit “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë”

Media partner në rivitalizimin e rrjetit “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë”

Në kuadër të projektit ”Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” i financuar nga Leviz Albania dhe zbatuar nga Insituti per Mbrojtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) ne partneritet me Klubin Ekologjik – Lezhe, Shoqaten Horizont EU – Lushnje, Shoqaten “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukes” u zhvillua një takim me mediat dhe gazetarët lokalë të qytetit të Lushnjes dhe Divjakës. Takimi i datës 15 shkurt mes disa prej anëtarëve te rrjetit “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë” pati në fokus të tij një nga temat më të nxehta të realitetit, advokimin dhe përdorimin e këtij instrumenti për arritjen e objektivave të saja si rrjet.

Për tu konsoliduar në nivel lokal por jo vetëm, si dhe për të marë vëmendjen e duhur rrjeti ka nevojë për një partneritet të fortë me median si një nga aleatët më të mirë dhe frutdhënës për marjen e vëmëndjes së duhur në kohë reale nga të gjithë aktorët dhe faktorët në tregun aktual.

Problematikat e nxehta dhe veçanërisht ato me fokus mjedisin janë vënë në qëndër të kronikave të gazetarëve lokalë dhe atyre kombëtarë të cilët kanë raportuar vetëm këto 10 ditët e fundit në bashkinë Lushnjë e Divjakë.

Në diskutimet e mbajtura nga përfaqesues të rrjetit si dhe gazetarët present u sollën opinionet e tyre si dhe u raportuan situatat më të fundit si dhe shkaqet përse ndodhin këto situata. Presioni i madh i ushtruar nga gazetarët si dhe raportimet e qytetarëve pranë mediave tregojnë qartë rritjen e bashkëpunimit e për pasoje edhe të besimit mes trekëndëshit OJF – Qytetar – Media duke paraprirë çdo justifikimi me apo pa baza të pushtetit vendor.

Po kështu ka filluar të ndryshojë mentaliteti i shmangjes së përgjegjësisë nga pushteti vendor apo duke qëndruar indiferent apo mos njohur publikun me versionin e tyre për çdo situatë.

Tashmë ka një standart të ri, ai i transparencës dhe përballjes me gazetarët dhe pyetjet që ata i drejtojnë për çdo ngjarje dhe zhvillim. Kjo sigurisht që i jep meritë edhe bashkëpunimit të OJF-ve me gazetarët dhe median e çdo niveli.

#LevizAlbania

#INCAAlbania

#rrjetëzimdheadvokimpëraksionekomunitaretëruajtjessëburimevenatyrorelokale

 

329945366 928621185168524 3495422068635891849 n  330291552 3309632442619275 1889428147891645652 n  331072858 894801268304282 1934040088521219710 n  

331485886 964578808258106 6550838140573689981 n

Nëse mbron Drinin, ke mbrojtur jetën tënde

Nëse mbron Drinin, ke mbrojtur jetën tënde

KEL mbyll projektin nën moton “Nëse mbron Drinin, ke mbrojtur jetën tënde”

Takimi i rrjetit Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain – Tale, aktiviste te tjerë te KEL e përfaqesues të medias, u mblodhën për të diskutuar mbi rezultatet e arrituara në përfundim të projektit “Rrjetëzimi dhe advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, e punën në të ardhmën.

Në kuadër të mbylljes së projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, Klubi Ekologjik Lezhë, organizoi takimin përmbyllës të këtij projekti.

Në aktivitetet në mbyllje të projektit e në ato që do të zhvillohen në vazhdim, do të kontribuohet pa ndërprerje ne ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal e më gjerë; duke mbajtur aktiv e nxitur rrjetin Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain – Tale, për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal. Nëpërmjet këtij rrjeti, KEL, do të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. KEL dhe rrjeti Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain – Tale, merr në konsideratë shtrirjen e ndjeshme të zonës natyrore Kune Vain Tale të Bashkisë së Lezhës e cila është e pasur me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komuniteti i kësaj zonë dhe i gjithë Bashkisë e që kërkon mbrojtje e përmirësim te vazhdueshëm.

Takimi kishte për qëllim të njohë e të bëje bilancin e realizimeve të projektit në fjalë e të gjenerojë në vijimësi aktivitetet advokuese në zbutjen e zgjidhjen e problematikave mjedisore aktuale dhe rishqyrtimin e aksioneve te rrjetit për përmirësimin e situatës.

PROGRAMI

10:00-10:15 Rregjistrimi i pjesëmarrësve

10:15-10:35 Prezantim i punes se bere ne drejtim te:

- Evidentimit të problematikës mjedisore të B. Lezhës e në veçanti të zonës së mbrojtur KVT.

- Hartimi i paketës ligjore për mjedisin, per B. Lezhë. Jak Gjini - KEL

10:35-11:00 Prezantimi i punës së bërë në ndermarrjes e masave per ndalimin e ndotjes se lumit Drin nga mbetjet e ngurta, kryesisht plastiket (vendosja e rrjetave). Bashkepunimi me Bashkine ne kete drejtim. Zef Imeraj, KEL

11:00-11:45 Diskutime

- Abdeitimi i problematikës aktuale mjedisore, ndikimi i permbytjeve të datës 19 Janar 2023 në lumin Drin e zonën Kune e Vain, mesimet e nxjerra. Jak Gjini

11:45 – 12:00 Pushim kafeje

12:00 -12:00 – 13:00 Aktivitete ne terren.

Vizitë në anë të lumit Drin e magjistralet që lidhen e shkarkojnë në të me përfaqësues të medias, për të advokuar nëpërmes medias, per zbutjen e zgjidhjen e problematikave mjedisore qe lidhen me kete lum. Gjergj Figuri, Unioni i Gazetareve.

13:00 – 13:30 Pyetje, diskutime. Konkluzionet e takimit

 

Ndotet lumi Drin, ekspertët; të ndërhyet

https://abcnews.al/ndotet-lumi-drin-ekspertet-te-nderhyhet/

 

331033408 3364039820550191 1517298070192902699 n  330772421 713150743864139 3703990875145000083 n  330771884 2108475492671722 6797534931038480986 n

 

 

Takim i rrjetit  Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain - Tale

Takim i rrjetit Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain - Tale

Takim i rrjetit “Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain - Tale"
 
Projekti “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”
 
Sllogani i jone eshte “NESE MBRON DRININ , KE MBROJTUR JETEN TENDEN “
 
Me datën 3 Shkurt 2023, në qyteti Lezhë, u zhvillu takimi i rrjetit “Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain - Tale”, mbi zbatimin e aktiviteteve advokuese te parashtruara me pare sipas planit, me përfaqësuesit e ketij rrjeti dhe te medias.
Takimi filloj në orën 1000, sipas ftesës së dërguar.
Në ketë takim morën pjesë nga:
1. Klubi Ekologjik Lezhë;
- Zef Imaraj, Drejtor Ekzekutiv I Klubit Ekologjik Lezhë
- Jak Gjini , sekretar i përgjithshëm
2. Nga organizatat e tjera te rrjetit MEKVT e te medias:
- Geg Ndoka, specialist mjedisi, Sek. Shoqates “Mjedisi dhe Shendeti”, Lezhë
- Gjergj Figuri, gazetar, antar i Unionit te Gazetareve
- Martin Marku, Gazetar, Unioni i Gazetareve, Tv. “Fax neës”
- Artan Palushi, Ingj. Pyjesh, Shoqata Rajoanle e Pyjeve dhe Kullotave, Q. Lezhë
- Elvis Hila, Gazetar Tv "ORA NEËS", Raport TV, TV Rozafa, Syri TV
- Prenga Marku, shoqata ESD, Lezhë
- Brigjilda Deda, gazetare Top Channell
- Gz Hila, gazetar Tv "ORA NEËS", Raport TV, TV Rozafa
Takimin e hapi Z. Zef Imeraj, i cili pasi përshëndeti të pranishmit, ftoj Z. Jak Gjini te raportonte për aktivitetet advokuese te kryera e të mbeshtetura nga rrjeti “Mbrojmë Ekosistemin Kune - Vain - Tale”, roli i këtij rrjeti ne kete proçes. J. Gjini u ndalu në rëndësinë e aktiviteteve te kryera e ato ne vijim. Me qëllim nxitjen e diskutimeve dhe te debatit te takimit, u rënditen disa nga problematikat aktuale e zonës së mbrojtur Kune Vain Tale dhe se si janë trajtuar deri tani ne kuader te projektit, nëpërmes aktiviteteve, dhe influenca që ka pasë advokimi i këtyre çeshtjeve tek aktoret e pushtetit vendor dhe te institucioneve, në kuadrin e rrjetit.
Z. Geg Ndoka, foli mbi mundesine e vazhdimit te kontakeve me ADZM per periudhen e cila eshte e ndjeshme nga presioni per gjuetine e shpendeve, dhe u ndalu ne kujdesin per mbrojtjen e lumit Drin, dhe çfare u evidentu ne kete drejtim ne permbytjet e 19 Janarit te ketij viti. Vendosja e rrjetave per mbatjen e mbetjeve u konsideru si rast jo vetem i sukseseshem por dhe qe nxiti bashkepunimin me Bashkine.
Gjergj Figuri, permendi disa shembuj mbi mundesitë që ka ky rrjet për të ndikuar e influencuar në zgjidhjen ose zbutjen e situatave problematike mjedisore të cilat mbeten prezent në shumë drejtime dhe u ndalu shume tek mbrojtja e rivitalizimi I lumit Drin. Ne kete aspekt inkurajoj koleget e tjere te medias per te vazhduar advokimin nepermes pasqyrimit te zhvillimeve mjedisore ne ekranet e medias, per sensibilizimin e vendimarresve, te aktoreve lokal e komunitetit ne teresi.
Elvis Hila e Artan Palushi, mbeshteten punen e bere per evidentimin e buxhetit te ndotjes se lumit Drin, dhe masat e parashikuara per mbrotjen e tij si dhe influencen qe ka ky lum ne ekosistmin Kune Vain Tale.
 
329213484 884233092897674 2211712838951655524 n 1  326205170 726391452379830 2198618655009939384 n  329278813 1336306280541170 2386016339567119636 n  
 
329743065 905916253935241 4803502177442328445 n
Image