Aktivitetet e projektit

Previous Next

"Watch-dog" dhe modelet e strategjisë advokuese

Në vazhdën e takimeve informuese mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përgjegjësitë e pushtetit vëndor, format dhe mjetet për të avokuar, këtë herë, INCA u ndal përsëri në Lezhë, Divjakë dhe Has.
 
Takimet kishun për qëllim forcimin e njohurive lokale për vlerësimin e problematikave mjedisore lokale dhe hartimin e strategjive advokuese për përmirësimin e situatës. Në këtë takim rrjeti dhe aktorët e tjerë do të informohen edhe mbi format dhe mjetet që INCA do të ndajë me rrjetet lokale informacionin mbi modelet e metodologjisë monitoruese/vlerësuese "Watch-dog", modele të strategjisë advokuese, strukturën e përmbajtjes së Planeve Lokale të Veprimit për Mjedisin, mjete të cilat do të përdoren nga vetë antarët e rrjetit gjatë këtij takimi për hartimin e programit të monitorimit watch-dog dhe strategjisë së advokimit, dhe që do të dakortsohen për t'u zbatuar në periudhën e mëpasshme të punes së projektit.
 
Këto aktivitete u realizuan nga #INCAAlbania në bashkëpunim me #HorizontEU në Divjakë, #KlubiEkologjikLezhë në Lezhë si dhe #MMZHTHas në Has,në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 

Previous Next

Takime informues mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore

A janë të informuar qytetarët mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përgjegjësitë e pushtetit vëndor, format dhe mjetet për të avokuar?

INCA zhvilloi një sërë takimesh informuese mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përgjegjësitë e pushtetit vëndor, format dhe mjetet për të avokuar.
Takimi ka për qëllim prezantimin e legjislacionit respektiv në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore duke specifikuar dhe përgjegjësitë e pushtetit vendor në lidhje me zbatimin e këtij legjislacioni. Në këtë takim rrjeti dhe aktorët e tjerë do të informohen edhe mbi format dhe mjetet që nevojiten për të kërkuar informacion nga institucionet përkatëse dhe cilat mjete mund te përdoren për të adresuar mos zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore, por dhe përgjegjësinë institucionale të problematikës së identifikuar.
Këto aktivitete u realizuan nga #INCAAlbania në bashkëpunim me #HorizontEU në Divjakë, #KlubiEkologjikLezhë në Lezhë si dhe #MMZHTHas në Has, në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Klubi Ekologjik Lezhe

Klubi Ekologjik Lezhe

Takimi për rivitalizimin e rrjetit "Mbrojme Ekosistemin Kune-Vain-Tale" i organizatave mjedisore të shoqërisë civile Lezhë.
Ky aktivitet realizohet nga #KlubiEkologjikLezhë partner i #INCAAlbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit

Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit

Organizata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” Has realizoi takimin e rradhes në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”.
Projekti “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” zbatohet nga organizata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” pjese ne rrjetin e INCA Albania me mbështetjen financiare te Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Ne kete aktivitet u be e mundur krijmi i nje rrjeti te ri lokal ne Has i titulluar “Mbrojtja e Natyres Has”, permes hartimit te nje marreveshjeje bashkepunimi pjese e te cileve u bene dhe forumet rinore te advokimit. Rrjeti lokal “Mbrojtja e Natyres Has” dhe forumet do te bashkeveprojne mes tyre ne dhenien e informacionit dhe veprimeve te perbashketa ne aksione vendore me fokus ruajtjen e natyres dhe do te konkretizojne bashkepunimin dhe funksionimin e tyre, permes hartimit te planeve vjetore konkrete te veprimit dhe zbatimit te tyre ne praktike.
Pjese e takimit ishin perfaqesues nga shoqeria civile lokale, nga bashkia, nga bizneset lokale, student te interesuar mbi tematikat e mbrojtjes se mjedisit si dhe grupet vullnetare.
Ne fund te takimit u vendos per bashkepumin dhe u firmos marreveshja per te krijuar kete rrjet, te cilit me shumice votash u vendos emri i rrjetit “Mbrojtja e Natyres Has”.
Bashkepunimi dhe kordinimi me OSHC-te dhe median rrisin cilesine e sherbimit ne nivel lokal

Bashkepunimi dhe kordinimi me OSHC-te dhe median rrisin cilesine e sherbimit ne nivel lokal

Projekti ”Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” i financuar nga Leviz Albania dhe zbatuar nga Insituti per Mbrojtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) ne partneritet me Klubin Ekologjik – Lezhe, Shoqaten Horizont EU – Lushnje, Shoqaten “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukes” eshte prezantuar sot me date 26 Janar 2022 ne nje nga ambientet e subjektit “Mirela Kuka” ne Lushnje. Horizont EU ne kuader te projektit organizoi takimin e pare me anetare te rrjetit lokal “Vendi yne e ardhmja e femijeve tane”, perfaqesues te medias, Bashkise Lushnje, Keshillit Bashkiak si dhe Zyres Arsimore Lushnje. Per me lexoni:

Ditari Natyrës nr.102 - Nëntor 2021

Ditari Natyrës nr.102 - Nëntor 2021

Në këtë numër do të gjeni:
- Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale
- Vlerësimi i livadheve të posidonia oceanica në zonën e Palasës
- Ruajtja e ekosistemeve detare...
- Mision i IUCN në lumin Buna
- INCA merr pjesë në Panairin e Organizatave Mjedisore
- Mbështetje fermerëve në PK Divjakë - Karavasta
- Mbështetje peshkatarëve në PK Divjakë - Karavasta
- Të njohim burimet natyrore dhe atraksionet turistike
- Thirrje Shkollave për Veprim - Berat
- Mbyllet Projekti ACAP
- Trajnim për Vlerat ndërkufitare natyrore
- Kundërshtimi i VNMsë së Aeroportit në Zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë
- 55 vjet Parku Kombëtar Llogara
- Rroli i Zonave të Mbrojtura dhe të Konservuara në arritjen e objektivit të Marrëveshjes së Parisit
- BeMed launches its 6th call for micro-initiatives
- Save the date: EU-LIFE PLATFORM MEETING
- Nis zbatimi i projektit për ruajtjen e burimeve natyrore lokale
- Mbrojtja e Lumit Buna
- Zonat e Mbrojtura si zgjidhje për ndryshimet klimatike dhe krizat e biodiversitetit
- Shkolla "Zihni Toska" - Berat në Studio Plus në kuadër të Projektit ACAP
- Aksioni Komunitar për Zonat e Mbrojtura
- Vlora - destinacioni i fundjavës
- Pak Histori...
Image