Aktivitetet e projektit

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave
 
Takim orientues me disa gazetarë të Lushnjës me qëllimin për të rritur angazhimin dhe forcimin e rolit të mediave në nxitjen e një vendimmarrjeje transparente të përdorimit të burimeve të natyrore në Shqipëri, për të evidentuar kontributin dhe përpjekjet e vazhdueshme të gazetarisë shqiptare në rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjet mjedisore e veçanërisht përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë natyrore shqiptare, #INCAAlbania dhe partneret e saj #KlubiEkologjikLezhe, #MMZHT, #HorizontEU, po lançojnë një thirrje të hapur për konkursin e çmimit “Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës”.
 
Kjo nismë ndërmerret në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, financuar nga #LevizAlbania dhe nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).
 
Takim Kombëtar - ADVOKIM PËR BURIMET NATYRORE

Takim Kombëtar - ADVOKIM PËR BURIMET NATYRORE

Nga Takimi Kombëtar:
 
“ADVOKIMI PËR BURIMET NATYRORE – EKSPERIENCAT E OSHC-ve PËR KRIJIMIN E RREJTEVE ADVOKUESE DHE BASHKËPUNIMI ME QEVERISJEN VENDORE”
 
Në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, me mbështetjen financiare të Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në bashkëpunim me organizatat partnere #klubiekologjiklezhe - Klubi Ekologjik - Lezhë, #HorizontEU - Horizont EU – Lushnje dhe #mmzht - Mbrojtia e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit – Has, u organizua takimi kombëtar me temë “ADVOKIMI PËR BURIMET NATYRORE – EKSPERIENCAT E OSHC-ve PER KRIJIMIN E RREJTEVE ADVOKUESE DHE BASHKEPUNIMI ME QEVERISJEN VENDORE”.
 
Projekti synon të kontribuojë për ndërtimin e një qytetarie (lëvizje komunitare) aktive, partnere e njohur në procesin e qeverisjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal dhe kombëtar; të nxisë rrjetëzime kombëtare dhe lokale aktive të OSHC-ve për ruajtjen e natyrës dhe partneritetin e tyre në programe pune afatgjatë advokimi për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel lokal, të rrisë angazhimin qytetar/komunitar dhe mediatik në aktivitetet advokuese të OSHC-ve për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale, duke përdorur të drejtën për informacion dhe pjesëmarrje mbi procesin e zbatimit të politikave dhe vendimmarrjes që ndikon në resurset natyrore lokale. Projekti merr në konsideratë 3 zona të zbatimit të tij: Bashkinë Has, Bashkinë Lezhë dhe Bashkinë Divjakë në territoret e të cilëve ka shtrirje të ndjeshme të zonave me vlera natyrore dhe të pasura me burime natyrore të shfrytëzueshme nga komunitetet.
 
Takimi kishte për qëllim të informojë pjesëmarrësit me përvojat e rrjeteve të tjera të OSHC-ve që kanë realizuar aktivitete advokuese/lobuese dhe te monitorimit mjedisor, duke adresuar problemet mjedisore në institucionet përgjegjëse qendrore dhe lokale, përmes bashkëpunimeve të ngushta midis tyre.
 
Pjesëmarrësit diskutuan midis tyre për mënyrat e aktivizimit të OSHC-ve në këto rrjete, lidhjen e fushatave advokuese me mediat, si dhe me mënyrat e lehtësimit të bashkëpunimit me qeverisjen vendore, për të krijuar një mjedis bashkëpunues dhe pjesëmarrës me gjithpërfshirje jo vetëm të tyre por dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë.
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Divjakë

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Divjakë

Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Divjakë
 
Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Divjake për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, INCA dhe shoqata “Horizont EU” në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zhvillon një program tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.
 
Programi është hartuar që të japë njohuri mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Divjake dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Divjakes për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.
 
Kampi veror po frekuentohet nga 15 te rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Divjakes.
 
Vazhdon kampi veror me nxenesit dhe studentet e bashkise Divjake. Cfare jane planet e menaxhimit apo veprimit per burimet natyrore dhe si te rinjte duhet te behen pjese e aktiviteteve per zbatimin e tyre ishin tematikat e pjeses se pare te dites ae dyte te shkolles verore. Cfare jane forumet rinore vendore dhe cili eshte roli i tyre ne debater publike apo vendimmarrjen e Keshillit Bashkiak ishte tematika e pjeses se dyte te dites se shkolles verore. Nxenesit dhe studentet treguan interesin e tyre per keto tema dhe diskutuan mes tyre per problemet mjedisore qe kane evidentuar ne territorin e bashkise duke dhene dhe ide mbi menyren me te mire te zgjidhjes se tyre permes pjesemarrjes se te rinjve ne debatet publike dhe ne procesin e vendimmarrjes qe Bashkia zhvillon.
 

Dita e tretë e trajnimit me të rinjtë e bashkisë Divjakë u finalizua me mbjelljen e 100 fidanë pishe të butë! Pas trajnimit për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Divjake për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, INCA dhe shoqata “Horizont EU” në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, mbjellja e fidaneve ishte mbyllja e një programi tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.

Mbjelllja e fidaneve finalizoi programin e hartuar për dhënien e njohurive mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Divjakë dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Divjakes për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.

Kampi veror në dy ditët e para u frekuentua nga 15 te rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Divjakes. Në ditën e fundit 40 nxënës e të rinj u përfshinë në aksionin e mbjelljes së fidanëve duke krijuar një brez të ri të gjelbëruar ku nesër me të drejtë mund të mburren
“edhe unë mbolla pemën time”.
 
 
317072223 1810106719342922 4489644502135039098 n  317455840 1810106669342927 7398335568664906717 n  317510926 1810106679342926 3200183744237771316 n  317657172 1810106466009614 2119865753298964312 n 
 
317244883 1810974529256141 5163611052012504043 n  318033730 1810974419256152 614877148613591542 n  317577945 1810974569256137 2350067507614995614 n  WhatsApp Image 2022 12 06 at 8.10.56 AM 1 300x169
 
WhatsApp Image 2022 12 06 at 8.10.56 AM 300x169  WhatsApp Image 2022 12 06 at 8.10.57 AM 300x169  IMG 20221205 WA0000 IMG 20221205 WA0011
 
IMG 20221205 WA0003
 
 
Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Lezhë

"Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Lezhë"
 
Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Lezhë për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, #incaalbania dhe shoqata #klubiekologjiklezhe, në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zhvillon një program tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.
Programi është hartuar që të japë njohuri mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Lezhë dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Lezhës për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.
Kampi veror po frekuentohet nga 15 të rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Lezhës.
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #klubiekologjiklezhe në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Vazhdon kampi veror me nxënësit e Bashkisë Lezhë...
Ç'farë janë planet e menaxhimit apo veprimit për burimet natyrore dhe si të rinjtë duhet të bëhen pjesë e aktiviteteve për zbatimin e tyre,... ishin tematikat e pjesës së parë të ditës së dytë të shkollës verore.
Ç'farë janë forumet rinore vendore dhe cili është roli i tyre në debatet publike apo vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak,... ishte tematika e pjesës së dytë të ditës së shkollës verore.
Nxënësit treguan interesin e tyre për këto tema dhe diskutuan mes tyre për problemet mjedisore që kanë evidentuar në territorin e bashkisë duke dhënë dhe ide mbi mënyrën më të mirë të zgjidhjes së tyre përmes pjesëmarrjes së të rinjve në debatet publike dhe në procesin e vendimmarrjes që Bashkia zhvillon.
Na ndiqni…. takimi i rradhës me të rinjtë do të jetë aksioni komunitar që do të zhvillohet në ditët në vijim.
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #klubiekologjiklezhe në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
 
 
 
 
 
306850291 1750618638625064 1521306642406793129 n  306967837 1750619718624956 4954715791981763095 n  306978053 1750618368625091 5683808368895700987 n  307124535 1750619181958343 7554277927383152018 n
 
307755676 1750618498625078 6789495366267257118 n  307967086 1751566545196940 918254141081423167 n  308471247 1751566815196913 8876627367510201790 n  308730451 1751566428530285 6665768442954104767 n
 
 
 
 
Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

"Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Has"…
 
Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Has për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, #incaalbania dhe shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” #mmzht, në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zhvillon një program tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.
 
Programi është hartuar që të japë njohuri mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Has dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Hasit për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.
 
Kampi veror po frekuentohet nga 15 te rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Hasit.
 
Vazhdon kampi veror me nxënësit dhe studentet e Bashkise Has në ditën e dytë të tij.
 
Ç'farë janë planet e menaxhimit apo veprimit për burimet natyrore dhe si të rinjtë duhet të bëhen pjesë e aktiviteteve për zbatimin e tyre,... ishin tematikat e pjesës së parë të ditës së dytë të shkollës verore.
 
Ç'farë janë forumet rinore vendore dhe cili është roli i tyre në debatet publike apo vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak,... ishte tematika e pjesës së dytë të ditës së shkollës verore.
 
Nxënësit dhe studentet treguan interesin e tyre për këeto tema dhe diskutuan mes tyre për problemet mjedisore që kanë evidentuar në territorin e bashkisë duke dhënë dhe ide mbi mënyrën më të mirë të zgjidhjes së tyre përmes pjesëmarrjes së të rinjve në debatet publike dhe në procesin e vendimmarrjes që Bashkia zhvillon.
 
Na ndiqni…. takimi i rradhës me të rinjtë do të jetë aksioni komunitar që do të zhvillohet në ditët në vijim.
 
- Sikur uji te fliste do te na thoshte: Laj ndërgjegjien para duarve"
 
Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”Kukës dhe INCA kanë nisur zbatimin e projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”. Projekti financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në kuadër të projektit “Projekti LëvizAlbania”.
 
�� U Organizua kampit rinor për komunitetin e të rinjve në zonën pilote të Hasit me qëllim informimin dhe angazhimin e tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e natyrës, ishte aktiviteti që u zhvillua me të rinjtë e bashkisë së Hasit në datat 07 – 08.09.2022 dhe në ditën e tretë, në datë 16.09.2022, të këtij kampi u zhvillua aksioni komunitar i pastrimit të ujërave që rrjedhin nga burimi i Vredhës dhe që derdhen në Liqenin e Kukësit duke sjellë atje mbeturinat e ngurta që banorët hedhin e që ndotin jo vetëm ujërat që përdoren për bujqësinë, por prishin dhe imazhin e lumit e të anëve të tij me prezencën e kësaj ndotjeje.����
 
Në këtë aktivitet komunitar morën pjesë nëxnësit e shkolles se mesme “Skenderbeu”, OJF- lokale, forumi Rinore, rrjeti lokal “Mbrojtja e natyres Has” si dhe komuniteti i zonës, duke nxitur kështu pjesëmarrjen e gjithë komunitetit në aksione pastrimi, ndërgjegjësimin e tyre për ruajtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore, informimin e tyre mbi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në aktivitete ndërgjegjësuese dhe edukuese, ku të rinjtë marrin rolin e tyre të aktivizmit dhe vullnetarizmit. ����
 
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #mmzht në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
 
305131426 1739837143036547 6286764198727351791 n305166473 1739837356369859 935318269326605196 n
 
305207493 1739837313036530 5098644766939061671 n  305214572 1739837516369843 1602445728628873986 n  305249704 1739836743036587 7768534349913643964 n  305301813 1739837369703191 4234063993618626948 n  305324147 1739836519703276 1101123277959169451 n  305406474 1739837263036535 204209854101062819 n  305446750 1739837279703200 8472236360662226545 n
 
305449104 1739837016369893 3770901288456057039 n  305482073 1739837203036541 3578587557076404796 n  305961924 1740830626270532 1663233307916419903 n  306030728 1740827862937475 3574923890572485717 n  306049253 1740827812937480 2322957092521348924 n  306153043 1740823409604587 1955382552830927383 n  305839809 1740823429604585 2785927820142887954 n
 
305205039 8044880752252604 1051284824192724129 n  306538292 8044882268919119 47589754337692395 n  304002311 8044881088919237 2596932750546668060 n
 
 

"Watch-dog" dhe modelet e strategjisë advokuese

Në vazhdën e takimeve informuese mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përgjegjësitë e pushtetit vëndor, format dhe mjetet për të avokuar, këtë herë, INCA u ndal përsëri në Lezhë, Divjakë dhe Has.
 
Takimet kishun për qëllim forcimin e njohurive lokale për vlerësimin e problematikave mjedisore lokale dhe hartimin e strategjive advokuese për përmirësimin e situatës. Në këtë takim rrjeti dhe aktorët e tjerë do të informohen edhe mbi format dhe mjetet që INCA do të ndajë me rrjetet lokale informacionin mbi modelet e metodologjisë monitoruese/vlerësuese "Watch-dog", modele të strategjisë advokuese, strukturën e përmbajtjes së Planeve Lokale të Veprimit për Mjedisin, mjete të cilat do të përdoren nga vetë antarët e rrjetit gjatë këtij takimi për hartimin e programit të monitorimit watch-dog dhe strategjisë së advokimit, dhe që do të dakortsohen për t'u zbatuar në periudhën e mëpasshme të punes së projektit.
 
Këto aktivitete u realizuan nga #INCAAlbania në bashkëpunim me #HorizontEU në Divjakë, #KlubiEkologjikLezhë në Lezhë si dhe #MMZHTHas në Has,në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 

  20220518 114439  20220517 110010  281001564 1659421947744734 2422782434890803379 n  281143361 1657319991288263 2136914382655367952 n
 
281143835 1659419601078302 5652412742642240847 n  281611716 1657319497954979 3933729314476720594 n  281661222 1658034824550113 4622059370526543624 n  281739156 1657320141288248 2571259958292195921 n  281991556 1658035104550085 547429789156014515 n
 
281994215 1657320034621592 3661027332830678169 n  281996526 1658034761216786 1269912488121747364 n  282375411 1658034737883455 2898868869699226794 n  282756102 1658031827883746 296593446932601457 n
 
 
Image