Aktivitetet e projektit

"Watch-dog" dhe modelet e strategjisë advokuese

Në vazhdën e takimeve informuese mbi legjislacionin kombëtar në fushën e ruajtjes së burimeve natyrore dhe përgjegjësitë e pushtetit vëndor, format dhe mjetet për të avokuar, këtë herë, INCA u ndal përsëri në Lezhë, Divjakë dhe Has.
 
Takimet kishun për qëllim forcimin e njohurive lokale për vlerësimin e problematikave mjedisore lokale dhe hartimin e strategjive advokuese për përmirësimin e situatës. Në këtë takim rrjeti dhe aktorët e tjerë do të informohen edhe mbi format dhe mjetet që INCA do të ndajë me rrjetet lokale informacionin mbi modelet e metodologjisë monitoruese/vlerësuese "Watch-dog", modele të strategjisë advokuese, strukturën e përmbajtjes së Planeve Lokale të Veprimit për Mjedisin, mjete të cilat do të përdoren nga vetë antarët e rrjetit gjatë këtij takimi për hartimin e programit të monitorimit watch-dog dhe strategjisë së advokimit, dhe që do të dakortsohen për t'u zbatuar në periudhën e mëpasshme të punes së projektit.
 
Këto aktivitete u realizuan nga #INCAAlbania në bashkëpunim me #HorizontEU në Divjakë, #KlubiEkologjikLezhë në Lezhë si dhe #MMZHTHas në Has,në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 

  20220518 114439  20220517 110010  281001564 1659421947744734 2422782434890803379 n  281143361 1657319991288263 2136914382655367952 n
 
281143835 1659419601078302 5652412742642240847 n  281611716 1657319497954979 3933729314476720594 n  281661222 1658034824550113 4622059370526543624 n  281739156 1657320141288248 2571259958292195921 n  281991556 1658035104550085 547429789156014515 n
 
281994215 1657320034621592 3661027332830678169 n  281996526 1658034761216786 1269912488121747364 n  282375411 1658034737883455 2898868869699226794 n  282756102 1658031827883746 296593446932601457 n
 
 
Image