Aktivitetet e projektit

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

Shkollë verore me të rinjtë e bashkisë Has

"Trajnim tre ditor me të rinjtë e bashkisë Has"…
 
Për të ngritur njohuritë e të rinjve në Bashkinë Has për burimet natyrore dhe vlerat e tyre, zonat e mbrojtura dhe menaxhimin e tyre, #incaalbania dhe shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” #mmzht, në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” financuar nga #LëvizAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zhvillon një program tre ditor “Kamp rinor për komunitetin e të rinjve” me qëllimin e informimit dhe angazhimit të tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e burimeve natyrore dhe vlerave të tyre.
 
Programi është hartuar që të japë njohuri mbi konceptin e burimeve natyrore duke i identifikuar ato në territorin e Bashkisë Has dhe evidentuar vlerat e tyre, njohjen e ZM në territorin e bashkisë duke integruar aktivitetet e zbatimit të planeve të menaxhimit me aktivizimin e të rinjve në to, funksionet e forumit rinor vendor në bashkinë e Hasit për të nxitur advokimin në zbatim të politikave vendore për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave natyrore që ndodhen në këtë territor.
 
Kampi veror po frekuentohet nga 15 te rinj të shkollave të mesme dhe studentë që kanë shprehur interes për tematikën e kampit veror dhe janë të angazhuar në forumin rinor pranë Bashkisë së Hasit.
 
Vazhdon kampi veror me nxënësit dhe studentet e Bashkise Has në ditën e dytë të tij.
 
Ç'farë janë planet e menaxhimit apo veprimit për burimet natyrore dhe si të rinjtë duhet të bëhen pjesë e aktiviteteve për zbatimin e tyre,... ishin tematikat e pjesës së parë të ditës së dytë të shkollës verore.
 
Ç'farë janë forumet rinore vendore dhe cili është roli i tyre në debatet publike apo vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak,... ishte tematika e pjesës së dytë të ditës së shkollës verore.
 
Nxënësit dhe studentet treguan interesin e tyre për këeto tema dhe diskutuan mes tyre për problemet mjedisore që kanë evidentuar në territorin e bashkisë duke dhënë dhe ide mbi mënyrën më të mirë të zgjidhjes së tyre përmes pjesëmarrjes së të rinjve në debatet publike dhe në procesin e vendimmarrjes që Bashkia zhvillon.
 
Na ndiqni…. takimi i rradhës me të rinjtë do të jetë aksioni komunitar që do të zhvillohet në ditët në vijim.
 
- Sikur uji te fliste do te na thoshte: Laj ndërgjegjien para duarve"
 
Shoqata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”Kukës dhe INCA kanë nisur zbatimin e projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”. Projekti financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në kuadër të projektit “Projekti LëvizAlbania”.
 
�� U Organizua kampit rinor për komunitetin e të rinjve në zonën pilote të Hasit me qëllim informimin dhe angazhimin e tyre në aksione konkrete advokimi për ruajtjen e natyrës, ishte aktiviteti që u zhvillua me të rinjtë e bashkisë së Hasit në datat 07 – 08.09.2022 dhe në ditën e tretë, në datë 16.09.2022, të këtij kampi u zhvillua aksioni komunitar i pastrimit të ujërave që rrjedhin nga burimi i Vredhës dhe që derdhen në Liqenin e Kukësit duke sjellë atje mbeturinat e ngurta që banorët hedhin e që ndotin jo vetëm ujërat që përdoren për bujqësinë, por prishin dhe imazhin e lumit e të anëve të tij me prezencën e kësaj ndotjeje.����
 
Në këtë aktivitet komunitar morën pjesë nëxnësit e shkolles se mesme “Skenderbeu”, OJF- lokale, forumi Rinore, rrjeti lokal “Mbrojtja e natyres Has” si dhe komuniteti i zonës, duke nxitur kështu pjesëmarrjen e gjithë komunitetit në aksione pastrimi, ndërgjegjësimin e tyre për ruajtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore, informimin e tyre mbi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në aktivitete ndërgjegjësuese dhe edukuese, ku të rinjtë marrin rolin e tyre të aktivizmit dhe vullnetarizmit. ����
 
 
Ky aktivitet realizohet nga #incaalbania në bashkëpunim me #mmzht në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
 
305131426 1739837143036547 6286764198727351791 n305166473 1739837356369859 935318269326605196 n
 
305207493 1739837313036530 5098644766939061671 n  305214572 1739837516369843 1602445728628873986 n  305249704 1739836743036587 7768534349913643964 n  305301813 1739837369703191 4234063993618626948 n  305324147 1739836519703276 1101123277959169451 n  305406474 1739837263036535 204209854101062819 n  305446750 1739837279703200 8472236360662226545 n
 
305449104 1739837016369893 3770901288456057039 n  305482073 1739837203036541 3578587557076404796 n  305961924 1740830626270532 1663233307916419903 n  306030728 1740827862937475 3574923890572485717 n  306049253 1740827812937480 2322957092521348924 n  306153043 1740823409604587 1955382552830927383 n  305839809 1740823429604585 2785927820142887954 n
 
305205039 8044880752252604 1051284824192724129 n  306538292 8044882268919119 47589754337692395 n  304002311 8044881088919237 2596932750546668060 n
 
 
Image