Aktivitetet e projektit

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave

Rritje e angazhimit dhe forcimi i rolit të mediave
 
Takim orientues me disa gazetarë të Lushnjës me qëllimin për të rritur angazhimin dhe forcimin e rolit të mediave në nxitjen e një vendimmarrjeje transparente të përdorimit të burimeve të natyrore në Shqipëri, për të evidentuar kontributin dhe përpjekjet e vazhdueshme të gazetarisë shqiptare në rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjet mjedisore e veçanërisht përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë natyrore shqiptare, #INCAAlbania dhe partneret e saj #KlubiEkologjikLezhe, #MMZHT, #HorizontEU, po lançojnë një thirrje të hapur për konkursin e çmimit “Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës”.
 
Kjo nismë ndërmerret në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, financuar nga #LevizAlbania dhe nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).
 
Image