Aktivitetet e projektit

Takimi për rivitalizimin e rrjetit "Mbrojme Ekosistemin Kune-Vain-Tale"

Takimi për rivitalizimin e rrjetit "Mbrojme Ekosistemin Kune-Vain-Tale"

Takimi për rivitalizimin e rrjetit "Mbrojme Ekosistemin Kune-Vain-Tale" i organizatave mjedisore të shoqërisë civile Lezhë.
 
Ky aktivitet realizohet nga #KlubiEkologjikLezhë partner i #INCAAlbania në kuadër të projektit "Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale", me mbështetjen financiare të #LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
 
 
Image