Aktivitetet e projektit

Takim në kuadër të Rrjetit lokal "Mbrojtja e Natyres Has"

Takim në kuadër të Rrjetit lokal "Mbrojtja e Natyres Has"

Organizata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” Has realizoi takimin e rradhes në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”.
Projekti “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” zbatohet nga organizata “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit” pjese ne rrjetin e INCA Albania me mbështetjen financiare te Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.
Ne kete aktivitet u be e mundur krijmi i nje rrjeti te ri lokal ne Has i titulluar “Mbrojtja e Natyres Has”, permes hartimit te nje marreveshjeje bashkepunimi pjese e te cileve u bene dhe forumet rinore te advokimit. Rrjeti lokal “Mbrojtja e Natyres Has” dhe forumet do te bashkeveprojne mes tyre ne dhenien e informacionit dhe veprimeve te perbashketa ne aksione vendore me fokus ruajtjen e natyres dhe do te konkretizojne bashkepunimin dhe funksionimin e tyre, permes hartimit te planeve vjetore konkrete te veprimit dhe zbatimit te tyre ne praktike.
Pjese e takimit ishin perfaqesues nga shoqeria civile lokale, nga bashkia, nga bizneset lokale, student te interesuar mbi tematikat e mbrojtjes se mjedisit si dhe grupet vullnetare.
Ne fund te takimit u vendos per bashkepumin dhe u firmos marreveshja per te krijuar kete rrjet, te cilit me shumice votash u vendos emri i rrjetit “Mbrojtja e Natyres Has”.
Image