Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës

Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës

Thirrje e hapur për konkursin e çmimit “Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës”
 
Me qëllimin për të rritur angazhimin dhe forcimin e rolit të mediave në nxitjen e një vendimmarrjeje transparente të përdorimit të burimeve të natyrore në Shqipëri, për të evidentuar kontributin dhe përpjekjet e vazhdueshme të gazetarisë shqiptare në rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjet mjedisore e veçanërisht përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë natyrore shqiptare, #INCAAlbania dhe partneret e saj #KlubiEkologjikLezhe#MMZHT#HorizontEU, po lançojnë një thirrje të hapur për konkursin e çmimit “Gazetaria më e mirë e advokimit mediatik për ruajtjen e natyrës”.
 
Kjo nismë ndërmerret në kuadër të projektit “Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale”, financuar nga #LevizAlbania dhe nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).
 

Organizata: “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit”, Kukës

Shoqata MMZHT

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fokusi i punës se saj ne këtë projekt do te jete bashkëpunimi dhe negocimi me OJF te tjera ne zone për te krijuar një rrjetëzim lokal me qellim angazhimin qytetar ne aktivitete advokuese për përdorimin e qëndrueshëm te burimeve natyrore lokale. Organizata, se bashku me rrjetin lokal te krijuar, do te evidentoje problematiken lidhur me shfrytëzimin e burimeve natyrore qarkun Kukës. Advokimi, ne ketë kuadër, pranë strukturave përkatëse vendore do te jete një nga aktivitetet kryesore te kësaj organizate, me qëllimin e institucionalizimit te bashkëpunimit me NJV dhe përcaktimit te saj si aktor kyç ne procesin e transparencës dhe pjesëmarrjes ne vendimmarrje. Organizata do te kontribuoje edhe ne nxitjen e edukimit mjedisor te te rinjve me fokus natyrën dhe organizimin e një grupi te rinjsh  ne një forum rinor lokal si pjese përbërëse e rrjetit lokal. Rrjeti lokal i drejtuar nga organizata do te advokojnë ne vazhdimësi për te siguruar zbatimin e politikave lokale për një  përdorim te qëndrueshëm te burimeve natyrore ne zonën e Kukësit dhe forcimin e demokracisë ne vendimmarrje me pjesëmarrjen e publikut dhe MEDIA-ve. Forumi rinor ne bashkëpunim me rrjetin lokal dhe PV, do te ndërmarrë një aksion pastrimi ne Liqenin e Kukësit.

Publikime

Publikime

 

Udhëzues për legjislacionin mjedisor, metodologjinë watch-dog dhe strategjinë e advokimit në mbështetje të planit lokal të veprimit në mjedis

- Metodologji për vlerësimin, analizimin dhe prioritirizimin e problematikave në mjedis dhe në burimet natyrore lokale

- Plani lokal i veprimit në mjedis 2022-2027

- Raporti i vlerësimit të problematikave mjedisore të territorit të Bshkisë së Lezhës

- Raporti i vlerësimit të problemetikave mjedisore të territorit të Bashkisë Divjakë

- Raporti i vlerësimit të problematikave mjedisore të territorit të Bashkisë Has

Programi i monitorimit Watch-Dog dhe strategjia e advokimit

Paketa informuese mbi përgjegjësitë e pushtetit vendor dhe të drejtat e publikut për transparencën dhe pjesëmarrje në vendimmarrje

Metodologji mbikëqyrëse/vlerësuese (watchdog) mjedisore dhe për burimet natyrore në kuadrin e qeverisjes lokale

Doracak për ndikimin në politikat e ruajtjes së natyrës përmes advokim-lobimit efektiv

Rritja e njohurive të OMShC-ve mbi legjislacionin kombëtar, përgjegjësitë dhe detyrimet për zbatimin e tij në fushen e ruajtjes së mjedisit dhe burimeve natyrore

Fletepalosje - Projekti

- Ditari_Natyrës_nr.117_-_Shkurt_2023

Ditari_Natyrës_nr.116_-_Janar_2023

Ditari_Natyrës_nr.115_-_Dhjetor_2022

Ditari_Natyrës_nr.114_-_Nëntor_2022

Ditari_Natyrës_nr.112_-_Shtator_2022

Ditari_Natyrës_nr.111_-_Gusht_2022

Ditari_Natyrës_nr.109_-_Qershor_2022

Ditari_Natyrës_nr.108_-_Maj_2022

Ditari_Natyrës_nr.107_-_Prill_2022

Ditari_Natyrës_nr.106_-_Mars_2022

Ditari_Natyrës_nr.103_-_Dhjetor_2021

Ditari_Natyrës_nr.102_-_Nëntor_2021